2016-07-05

Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Rychlik

Członkowie:

Galusik Marlena

Spigiel Lidia

Szubert-Bogusławska Magdalena

McKinlay Hanna

Smaga Anna

Namysł Żaklina

Kazowska Justyna

Joanna Szczuraszek