2016-07-05

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017:

Maria Kubacka - przewodnicząca

Julia Sieradzka

Julia Skrzypczak

Ewa Kaszyńska

Mikołaj Kędzierski

Tomasz Spigiel

Maksymilian Spigiel

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Izabela Gołdyn

Magdalena Kołodziej