2016-07-06

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

2017

1. Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w razie wypadku dziecka w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I.

2. Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I.

2016

1. Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego regulaminu przeprowadzania etapu szkolnego wojewódzkiego konkursu matematycznego, przyrodniczego, języka polskiego, języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2016r. w sprawie realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017.

3. Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2016r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w roku szkolnym 2016/2017 do przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, temat ewaluacji" "Motywująca i wspierająca funkcja oceniania uczniów".

4. Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2016r. w sprawie powołania komisji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017.

5. Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017.

6. Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji ds. sprawdzania stanu bhp budynku szkoły wraz z obejściem.

2015

1. Zarządzenie nr 21/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia szkolnej instrukcji przygotowania i organizacji sprawdzianu szóstoklasisty.

2. Zarządzenie nr 7/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany w planie wydaków rachunku wydzielonego na rok 2015.

3. Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Komisji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016 do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej.

4. Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w roku szkolnym 2015/2016 do pzeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej.

5. Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wiekopolskim z dnia 14 września 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadzoru pedagogicznego, wprowadzenia regulaminu kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego, wprowadzenie regulaminu prowadzenia ewaluacji na rok 2015/2016.

6. Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji ds. sprawdzenia stanu bhp budynku szkoły wraz z obejściem.

7. Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w roku szkolnym 2015/2016.

8. Zarządzenie nr 1/Integracja/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z basenu przez klasy integracyjne I-VI.