2016-10-06

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015 poz. 2058 z późń. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona, w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.