2016-07-05

Rada Pedagogiczna

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego:

mgr Karolina Zmyślona

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Anna Dorociak

mgr Małgorzata Jędrzejak

mgr Ewa Kaczmarek

mgr Anna Karpińska

mgr Elżbieta Skrzypek

mgr Irena Treska

mgr Beata Olszak

mgr Beata Grzęda

mgr Elżbieta Frąszczak

mgr Barbara Jurczak

mgr Lucyna Łukomska

mgr Małgorzata Moneta-Molska

mgr Kinga Łosiewicz

mgr Liliana Waleńska

mgr Barbara Cnotliwa

mgr Anna Woźniak

mgr Danuta Adamik

mgr Magdalena Jamrozik

mgr Kołodziej Magdalena

klasy IV - VI:

Język polski

mgr Monika Wawrzyniak

mgr Katarzyna Łukaszewska

mgr Małgorzata Szczepaniak

mgr Arkadiusz Maj

Języki obce

mgr Izabela Hipp

mgr Izabela Gołdyn

mgr Iwona Sztukowska

mgr Elżbieta Frąszczak

mgr Marzena Kędzierska

Matematyka

mgr Iwona Matyaszczyk

mgr Izabela Potasznik

mgr Aneta Marciniak

mgr Donata Malinowska-Reszel

mgr Monika Marcinkowska

mgr Małgorzata Maciaszek

Przyroda

mgr Maria Baranowska

mgr Donata Malinowska-Reszel

mgr Magdalena Kowalska

Historia

mgr Agnieszka Organista

Informatyka

mgr Izabela Potasznik

mgr Iwona Matyaszczyk

mgr Jan Gajny

mgr Aneta Marciniak

Plastyka

mgr Iwona Szwarczyńska

mgr Beata Olszak

mgr Anna Karpińska

Technika

mgr Iwona Szwarczyńska

Muzyka

mgr Jan Gajny

mgr Barbara Jurczak

Wychowanie fizyczne

mgr Violetta Szymczak

mgr Przemysław Bendkowski

mgr Jacek Wawrzyniak

mgr Joanna Zemska

mgr Łukasz Olejnik

Religia

mgr Maria Juśkiewicz

mgr Renata Jelak-Henschel

mgr Dawid Wulbach

Etyka

mgr Lidia Pasiak

Biblioteka

mgr Kazimiera Grzegorczyk

Świetlica

mgr Alicja Krawiec

mgr Karina Brzykcy

mgr Magdalena Kowalska

mgr Danuta Piotrowska

Pedagog szkolny

mgr Alicja Junyszek

mgr Martyna Żerko

Logopedia

mgr Danuta Adamik

mgr Alicja Junyszek

mgr Małgorzata Moneta-Molska

Nauczyciel wspomagający

mgr Magdalena Jamrozik

mgr Anna Woźniak

mgr Mariola Tomańska

mgr Olga Szulecka

mgr Małgorzata Moneta-Molska

mgr Danuta Adamik

mgr Monika Marcinkowska

mgr Magdalena Kołodziej