2016-07-05

Rada Pedagogiczna

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego:

 Karolina Walter 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Dorociak

mgr Małgorzata Jędrzejak

mgr Anna Karpińska

mgr Elżbieta Skrzypek

mgr Irena Treska

mgr Beata Olszak

mgr Beata Grzęda

mgr Elżbieta Frąszczak

mgr Lucyna Łukomska

mgr Barbara Cnotliwa

Klasy integracyjne 

IB

Wychowawca – mgr Lucyna Łukomska

nauczyciel wspomagający – mgr Małgorzata Moneta-Molska

IIb

Wychowawca – mgr Barbara Cnotliwa

nauczyciel wspomagający – mgr Anna Woźniak

IIIa

Wychowawca – mgr Małgorzata Jędrzejak

nauczyciel wspomagający – mgr Liliana Waleńska

IIIb

Wychowawca – mgr Irena Treska

nauczyciel wspomagający – mgr Danuta Adamik

IV b

Wychowawca – nauczyciel wspomagający  – mgr Magdalena Jamrozik

IV e

Wychowawca – nauczyciel wspomagający – mgr Kinga Łosiewicz

V b

Wychowawca – nauczyciel wspomagający –  Olga Kaczmarek

VIb

Wychowawca – mgr Violetta Szymczak

nauczyciel wspomagający – mgr Mariola Tomańska

VIIb

Wychowawca – mgr Monika Marcinkowska

nauczyciel wspomagający – mgr Katarzyna Krawczyk, mgr Martyna Sobczak

Klasy IV -VI:

Język polski

mgr Monika Wawrzyniak

mgr Katarzyna Łukaszewska

mgr Małgorzata Szczepaniak

mgr Arkadiusz Maj

mgr Anna Kurek

mgr Natalia Telega

Języki obce

mgr Izabela Hipp

mgr Agnieszka Gabrysiak

mgr Izabela Gołdyn

mgr Iwona Sztukowska

mgr Marzena Kędzierska

mgr Michał Bartosik

Matematyka

mgr Iwona Matyaszczyk

mgr Izabela Potasznik

mgr inż. Aneta Marciniak

mgr Donata Malinowska-Reszel

mgr Monika Marcinkowska

mgr Patrycja Kończewska

Fizyka

mgr Patrycja Kończewska

Chemia

mgr Ilona Szaroszek

Przyroda

mgr Katarzyna Krawczyk

mgr Magdalena Kowalska

Biologia

mgr inż. Maria Baranowska

Geografia

mgr Katarzyna Chmielina

Historia

mgr Agnieszka Organista

mgr Barbara Jurczak

Informatyka

mgr Izabela Potasznik

mgr Iwona Matyaszczyk

mgr Jan Gajny

mgr inż Aneta Marciniak

Plastyka

mgr Iwona Szwarczyńska

mgr Beata Olszak

mgr Anna Karpińska

Technika

mgr Iwona Szwarczyńska

Muzyka

mgr Jan Gajny

mgr Barbara Jurczak

Wychowanie fizyczne

mgr Violetta Szymczak

mgr Przemysław Bendkowski

mgr Jacek Wawrzyniak

mgr Joanna Zemska

mgr Łukasz Olejnik

mgr Monika Szymańska

 Łukasz Wojciechowski

Religia

mgr Maria Juśkiewicz

mgr Renata Jelak-Henschel

mgr Magdalena Kusińska

mgr ks. Dawid Wulbach

Etyka

mgr Lidia Pasiak

Biblioteka

mgr Kazimiera Grzegorczyk

Świetlica

mgr Alicja Krawiec

mgr Karina Brzykcy

mgr Magdalena Kowalska

 Danuta Piotrowska

mgr Ewa Kaczmarek

mgr Grażyna Szulc

Pedagog szkolny

mgr Alicja Junyszek

mgr Martyna Sobczak

Psycholog

mgr Claudia Spaleniak

Logopeda

mgr Danuta Adamik

mgr Alicja Junyszek

mgr Małgorzata Moneta-Molska

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się