2016-07-06

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim:

 1. Regulamin pracy.
 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 3. Regulamin wynagradzania pracowników, nie będących nauczycielami.
 4. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim.
 5. Regulamin nauczyciela dyżurnego.
 6. Regulamin nadzoru pedagogicznego.
 7. Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 8. Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej.
 9. Regulamin korzystania z szafek uczniowskich.
 10. Regulamin korzystania z basenu przez klasy integracyjne I-VI.
 11. Regulamin wewnętrzyny przeprowadzenia etapu szkolnego wojewódzkiego konkursu matematycznego, przyrodniczego, języka polskiego, języka angielskiego dla uczniów SP5.
 12. Regulamin biblioteki szkolnej.