2016-07-05

Statut prawny

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim jest placówką publiczną.  

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Załączniki

  NOWY STATUT 2017-2018.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz