2016-07-06

Rejestry

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1. Księga uczniów.

2. Księga absolwentów.

3. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.

4. Rejestr wydanych kart rowerowych.

5. Ewidencja zwolnień lekarskich.

6. Wykaz pracowników pedagogicznych.

7. Wykaz pracowników administracji i obsługi.

8. Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi.

9. Rejestr skarg i wniosków.

10. Pocztowa książka nadawcza.