2016-07-06

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

2018

Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29.08.2018r.w sprawie: procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskiej

Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29.08.2018 r.w sprawie: powołania stałych komisji Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29.08.2018 r. w sprawie: powołania komisji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29.08. 2018 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego w roku szkolnym 2018/2019 do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej, temat ewaluacji: „Relacje rówieśnicze w klasie i szkole, czyli relacje, które pomagają lub przeszkadzają w nauce”.

Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29.08. 2018 r. w sprawie: realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. „Mieszka I” w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29.08.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury awansu zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 5 im. „Mieszka I” w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2018 r.w sprawie: powołania komisji na egzamin poprawkowy .

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskimz dnia 25.05.2018 r.w sprawie: wdrożenia Dokumentacji przetwarzania danych osobowych RODO.

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20 kwietnia 2018r.w sprawie: ogłoszenia postępowania uzupełniającego do rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowejnr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2018r.w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w rocznym oddziale przygotowania przedszkolnego Szkoły Podstawowejnr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2018r.w sprawie: wprowadzenia harmonogramu oraz kryteriów przyjęcia do  rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim

2017

Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 września 2017r. w sprawie realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 oraz wprowadzenia regulaminu nadzoru pedagogicznego w SP5.

Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2017r. w sprawie powołania zesołu zadaniowego w roku szkolnym 2017/2018 do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej, temat ewaluacji: "Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów".

Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2017r. w sprawie powołania komisji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SP5 w roku szkolnym 2017/2018.

Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2017r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Pedagogicznej w SP5 w roku szkolnym 2017/2018.

Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego.

Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji rozwinięcia obiektu tymczasowego zakwaterowanie w Szkole Podstawowej nr 5 ewakuowanej ludności z zagrożonych rejonów miasta.

Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia nowego planu zajęć w dniach 5-9.06.2017r. dla II edatu edukacyjnego.

Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2017r. w sprawie powołania zespołu do tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego w związku z reformą oświaty w SP5.

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Szoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2017r. w sprawie powołania zespołu do tworzenia Statutu Szkoły w związku z reformą oświaty.

Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu oraz kryteriów przyjęcia do rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego w SP5.

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora SZkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu biblioteki SP5.

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w razie wypadku dziecka w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I.

2016

Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego regulaminu przeprowadzania etapu szkolnego wojewódzkiego konkursu matematycznego, przyrodniczego, języka polskiego, języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2016r. w sprawie realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017.

Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2016r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w roku szkolnym 2016/2017 do przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, temat ewaluacji" "Motywująca i wspierająca funkcja oceniania uczniów".

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2016r. w sprawie powołania komisji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017.

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017.

Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji ds. sprawdzania stanu bhp budynku szkoły wraz z obejściem.

2015

Zarządzenie nr 21/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia szkolnej instrukcji przygotowania i organizacji sprawdzianu szóstoklasisty.

Zarządzenie nr 7/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany w planie wydaków rachunku wydzielonego na rok 2015.

Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Komisji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016 do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej.

Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w roku szkolnym 2015/2016 do pzeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej.

Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wiekopolskim z dnia 14 września 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadzoru pedagogicznego, wprowadzenia regulaminu kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego, wprowadzenie regulaminu prowadzenia ewaluacji na rok 2015/2016.

Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji ds. sprawdzenia stanu bhp budynku szkoły wraz z obejściem.

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w roku szkolnym 2015/2016.

Zarządzenie nr 1/Integracja/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z basenu przez klasy integracyjne I-VI.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się