2016-07-06

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

2017

Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 września 2017r. w sprawie realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 oraz wprowadzenia regulaminu nadzoru pedagogicznego w SP5.

Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2017r. w sprawie powołania zesołu zadaniowego w roku szkolnym 2017/2018 do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej, temat ewaluacji: "Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów".

Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2017r. w sprawie powołania komisji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SP5 w roku szkolnym 2017/2018.

Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2017r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Pedagogicznej w SP5 w roku szkolnym 2017/2018.

Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego.

Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji rozwinięcia obiektu tymczasowego zakwaterowanie w Szkole Podstawowej nr 5 ewakuowanej ludności z zagrożonych rejonów miasta.

Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia nowego planu zajęć w dniach 5-9.06.2017r. dla II edatu edukacyjnego.

Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2017r. w sprawie powołania zespołu do tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego w związku z reformą oświaty w SP5.

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Szoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2017r. w sprawie powołania zespołu do tworzenia Statutu Szkoły w związku z reformą oświaty.

Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu oraz kryteriów przyjęcia do rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego w SP5.

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora SZkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu biblioteki SP5.

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w razie wypadku dziecka w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I.

2016

Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego regulaminu przeprowadzania etapu szkolnego wojewódzkiego konkursu matematycznego, przyrodniczego, języka polskiego, języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2016r. w sprawie realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017.

Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2016r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w roku szkolnym 2016/2017 do przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, temat ewaluacji" "Motywująca i wspierająca funkcja oceniania uczniów".

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2016r. w sprawie powołania komisji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017.

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017.

Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji ds. sprawdzania stanu bhp budynku szkoły wraz z obejściem.

2015

Zarządzenie nr 21/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia szkolnej instrukcji przygotowania i organizacji sprawdzianu szóstoklasisty.

Zarządzenie nr 7/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany w planie wydaków rachunku wydzielonego na rok 2015.

Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Komisji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016 do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej.

Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w roku szkolnym 2015/2016 do pzeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej.

Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wiekopolskim z dnia 14 września 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadzoru pedagogicznego, wprowadzenia regulaminu kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego, wprowadzenie regulaminu prowadzenia ewaluacji na rok 2015/2016.

Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji ds. sprawdzenia stanu bhp budynku szkoły wraz z obejściem.

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w roku szkolnym 2015/2016.

Zarządzenie nr 1/Integracja/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z basenu przez klasy integracyjne I-VI.